เซฟ ไดรเวอร์ เอดูเคชั่น 220/7-8 อาคารซุพีเรียร์ ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร : 02-961-0002
02-961-0205
แฟกซ์ : 02-961-0003
เรียนขับรถกับ SAFE DRIVER
เซฟ ไดรฟเวอร์ เอดูเคชั่น เราให้คุณมากกว่าสอนให้คุณขับรถเป็น เพิ่มความรู้ในการเป็นผู้ขับรถที่ดีและปลอดภัย การสอนอย่างเป็นระบบที่สอนให้คุณเรียนรู้การขับรถอย่างปลอดภัยด้วยบทเรียนที่แตกต่าง นอกจากสอนให้คุณขับรถได้ เรายังสอนให้คุณได้เรียนและรู้จักหลักการขับอย่างถูกต้องได้มาตรฐานสากล ได้เรียนรู้ระบบการขนส่งทางหลวง การจัดการกับความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมของตัวเอง สภาพอารมณ์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการขับรถยนต์ ความกดดันทางสังคม หลักการใช้ถนน การแก้ไขปัญหาในสภาวะฉุกเฉิน การเลือกซื้อรถยนต์ การวางแผนก่อนการเดินทาง ฯลฯ ...
เครื่องฝึกทดลองขับ SIMULATOR
เครื่องฝึกทดลองขับ SIMULATOR
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ได้เพิ่มศักยภาพของเราในการสอนขับรถยนต์ให้กับผู้ขับมือใหม่ SDE เป็นศูนย์ฝึกสอนการขับรถรายแรกที่ใช้เครื่องฝึกทดลองขับหรือ ซิมูเลเตอร์ เพื่อจำลองการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ ทำให้ผู้เรียนสัมผัสกับสถานการณ์ในการขับรถที่คล้ายกับของจริง...
กิจกรรม
AIS :Master chauffeur safety training course

25 เม.ย. 2558

หลักสูตรฝึกอบรม
Safe Driver Course
หลักสูตรขับรถปลอดภัยขั้นสูง
หลักสูตรขับรถปลอดภัยขั้นสูง
หลักสูตรทบทวนขับรถปลอดภัยขั้นสูง
ผู้ขับขี่มือใหม่
หลักสูตรประเมินทักษะการขับรถ
ผู้ขับขี่รถบรรทุก
พนักงานขับรถเพื่องานบริการ
หลักสูตรขับรถภาคสนาม
หลักสูตรการขับรถมอเตอร์ไซค์
หลักสูตรอื่นๆ
ลงทะเบียนสมัคร
ผู้ฝึกสอน